Gå til innholdet

Konferanse om EUs Mobilitetspakke

Dato: 27.09.2018
Tid: 18:00
Sted: Scandic Flesland Airport

Vestnorsk Transportarbeiderforening inviterer til konferanse om EUs Mobilitetspakke – en trussel for norsk transportnæring?

EU utarbeider nye reguleringer for transport som kan få store konsekvenser for transportnæringen i Norge. Sentrale aktører frykter et dødsstøt for en allerede hardt presset bransje. 

NLF, YTF og NTF har startet et samarbeid for å få belyst situasjonen rundt EUs mobilitetspakke.  

Vi inviterer til konferanse med dette som tema.