Gå til innholdet

Ekstraordinært landsmøte

Dato: 08.05.2019 - 08.05.2019
Tid: 11:00
Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Representantskapet i Norsk Transportarbeiderforbund vedtok på sitt møte den 28. februar at forbundet innkaller til ekstraordinært landsmøte på Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen 8. mai 2019. Ekstraordinært landsmøtet gjennomføres med de samme delegater som på landsmøtet 2017, ev. vararepresentanter. Der delegater eller vara fra landsmøtet 2017 ikke kan møte grunnet forfall eller vedtektsbestemmelser, gjennomføres eventuelle suppleringsvalg i foreningene.

Eneste sak til behandling er sammenslutningsavtalen med Fellesforbundet som ble signert 16. november 2018. I forbindelse med denne saken foreligger det i tillegg omforliggende saker på dagsorden som har relevans til innholdet i sammenslutningsavtalen.   
Innkalling i henhold til representantskapets vedtak av 28. februar, ble sendt til forbundets foreninger den 12. mars 2019. 

Foreningene ble i denne innkallingen bedt om å oppdatere e-post og mobilnummer på de delegater foreningene hadde til ordinært landsmøte i 2017, samt foreta en kontroll av at disse er representerbar i henhold til forbundets vedtekter. Dette fordi innkallinger og saksdokumenter til den enkelte delegat utelukkende vil foregå elektronisk til ekstraordinært landsmøte. Foreningene ble ved eventuelle bortfall/forfall av delegater, bedt om å foreta suppleringsvalg og rapportere disse med e-post og mobiltelefon. Tidsfristen for dette var satt til 27. mars 2019.
 
Den 28. mars 2019 behandlet forbundsstyret alle innstillingene til det ekstraordinære landsmøtet. Saksdokumentene som inneholder det som skal behandles på landsmøtet bli lagt ut i admincontroll. Alle delegatene skal ha fått tilgang til Admincontroll. I tillegg legges dette dokumentet oppe til høyre på denne siden under "Relatert informasjon" 
 
Innkallingen med relevant informasjon går ut per e-post til alle delegater som var innmeldt fra foreningene innen tidsfristen 27. mars. I tillegg er innkallingen gått til representantskapets stemmeberettigede medlemmer og forbundets kontrollkomite. Innkallingen ligger oppe til høyre på denne siden under "Relatert informasjon".  

Forbundets kontrollkomite vil ved landsmøtets åpning fremlegge fullmaktenes godkjennelse. Dette innebærer at kontrollkomiteen foretar en kontroll av alle delegatene og sjekker at disse er representative i henhold til forbundet vedtekter, vedtatt på landsmøtet i 2017. Vedtektene ligger oppe til høyre på denne siden under "Relatert informasjon". 

I innkallingen blir alle delegatene bedt om å registrere seg i det elektroniske skjemaet som ligger nedfor på denne siden. Tidsfristen for denne registeringen er satt til senest 5. april. Det er viktig at alle delegatene foretar denne registeringen og fyller ut alle relevante felter, fordi dette både er en bekreftelse på at delegaten møter på landsmøtet, men også fordi det er viktig i forhold til reisebestilling, hotellreservasjon og landsmøtefesten. 

Registrering for innkalte delegater: (NB! Husk å trykk send når du har fylt ut skjemaet)