Gå til innholdet

Ekstraordinært Forbudsstyremøte

Dato: 15.11.2018 - 15.11.2018
Tid: 17:00 - 21:00
Sted: NTF Brugt. 19

Bestemmelsene om forbundsstyret er hjemlet i forbundets vedtekter paragrafene 4,10 og 11 . Forbundsstyret leder forbundet i henhold til vedtekter og vedtak fattet på landsmøtet og i representantskapet. Forbundsstyret består av 11 landsmøtevalgte medlemmer pluss ungdomutvalgets leder (eget valg på ungdomskonferanse) og forbundsstyret  er beslutningsdyktig når minst 7 av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Det gjennomføres i snitt 10 forbundsstyremøter årlig enten som fysiske møter eller som telefon/e-post møter.  

Sak til behandling: Sammenslutningsavtale mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Fellesforbundet. Saksdokumenter blir omdelt i møtet.