Gå til innholdet

Bransjekonferanse

Dato: 06.03.2018 - 07.03.2018
Tid: 11:00
Sted: Thon Hotell Oslo Airport

I forbindelse med hovedoppgjøret 2018 avholdes bransjekonferanser for forbundets 10 bransjer i perioden 6. - 7. mars 2018.

På konferansen skal det velges bransjeråd for hver bransje, de velges for 2 år, fram til neste bransjekonferanse. Disse rådene har som oppgave å være forhandlingsutvalg ved tariffrevisjonen. Bransjekonferansene utarbeider også bransjevise krav til årets oppgjør. Det er forbundsstyret som fastsetter antall deltakere for hver konferanse og innstiller på deltakere etter forslag fra foreningene.