Gå til innholdet
  • Intranett
  • A+ A a

Verving

Det er viktig at vi har fokus på verving. Dette er selve grunnlaget for at både forbund og foreninger kan drive sin virksomhet på en god måte. Vi vil oppmuntre til dette med kampanjer, nye premier og fortløpende informasjon om rikets tilstand ihht medlemsmasse. Opplysnings- og verveutvalget vil også være aktive med arbeidet framover. Følg med på vervesidene for ytterligere informasjon!

Henvendelser om vervearbeidet kan rettes til forbundet på
tlf. 40 64 64 64, eller på e-post ntf@transportarbeider.no. Vi har etablert en ny nettbutikk der du kan gå inn og se hvor mange vervepoeng du trenger for de forskjellige vervepremiene. Dess flere du verver, jo flottere vervepremier kan du få.

Relatert informasjon