Gå til innholdet
  • Intranett
  • A+ A a

Medlemskap

Medlemskap i Norsk Transportarbeiderforbund gir deg trygghet i arbeidslivet og privat. Vi hjelper deg med å sikre dine rettigheter på jobben, med eller uten tariffavtale. Du slipper å stå alene om noe skulle skje, på jobben eller i privatlivet.

Medlemskap i Norsk Transportarbeidrforbund

Ordinært medlemskap:

Våre tillitsvalgte, forhandlere og advokater kan kjørereglene i arbeidslivet. Vi stiller opp og tar saken din – uten at du trenger å betale noe ekstra. 

Vi har forhandlet frem markedets beste forsikringer, blant annet innboforsikringen innbo, advokat og reiseforsikring

Medlemsskap i Norsk Transportarbeiderforbund gir deg juridisk hjelp om det blir konflikter på arbeidsplassen. Våre folk stiller opp for deg, så slipper du å stå alene. Du får også tilgang til advokat i privatlivet, gjennom medlemsfordelen HELP advokatforsikring. Du betaler ingen timespris eller egenandel. 

Student medlemskap:

Studentmedlemskap tilbys studenter på universitets- og høgskolenivå. Minimumskravet for å kunne organisere seg er at studiet anses som hovedbeskjeftigelse, minimum 10 vekttall per år, og at inntektsgrensen følger Statens lånekasse for stipendandel. På innmeldingsskjemaet må studieretning og studiested bekreftes.

Lærling medlemskap:

Fordi vi er størst kan vi forhandle frem de beste lønns- og arbeidsvilkårene, flere lærlingeplasser, trygghet for fast arbeid og sammen kan vi jobbe for stabile og trygge arbeidsplasser også i fremtiden. 

Bimedlemskap:

Arbeidstakere med medlemskap i annet fagforbund i LO, gis andleding til bimedlemskap i forbundet. Bimedlemmer unntas fra forbundets forsikringsording under forutsetting av at de er dekket gjennom sitt hovedmedlemskap i annet LO forbund. Bimedlemer betaler ordinær organsisasjonskontingent. Forsikringskontingenter tilbakebetales i gang per år.

Pensjonist / Ufør

Pensjonister har ikke mulighet til å melde seg inn, men som pensjonist bør du likevel videreføre medlemskapet til en redusert pris, for å beholde de gode forsikringene du har i medlemskapet ditt. 

Elev medlemskap

Som elev er det lurt å melde seg inn i Norsk Transportarbeiderforbund.

Elevmedlemskap er gratis og tilbys elever i videregående skole (allmenfaglig linje, handelsskole eller yrkesfag grunnkurs VK1 og 2, og folkehøgskoler).

Ikke i arbeid

Arbeidsledige og permitterte betaler redusert pris for medlemskapet sitt samtidig som de beholder alle forsikringene sine og alle de andre gode medlemsfordelene.