Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Viktig informasjon om dine LO Favør forsikringer på vei i posten

28.november 2016
Dag-einar web I løpet av kort tid vil alle medlemmene i forbundet motta felles informasjon i forhold til de kollektive LO Favør forsikringene. Kollektiv hjem, som de fleste har, har viktige endringer og må komme tydelig og enkelt frem.

Det er viktig å lese informasjonen du mottar i posten nøye, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen. Transportarbeiderforbundet har flere kollektive forsikringer i medlemskapet og vi ønsker at alle våre medlemmer skal kjenne vilkårene best mulig, slik at de ikke taper økonomisk hvis uhellet først er ute. I tillegg til forbundets kollektive ordninger finnes det mange andre forsikringer gjennom LO Favør. Disse kan du lese mer om på LO favør sine nettsider. Du kan i tillegg lese mer om alle våre medlemsfordeler ved å gå inn på våre nettsider, avslutter Sivertsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok