Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Uravstemningsresultatet i Taxi er klart

20.juni 2016
Dag-Einar071915-small Etter forhandlingsløsning på Taxioverenskomsten har det vært gjennomført uravstemning blant medlemmene på avtalen. Resultatet er nå klart og av de som avga stemme sa 100 % JA.

Dette er i og for seg et tilsynelatende godt resultat i forhold til JA stemmer, noe vi er godt fornøyd med. Vi er likevel litt skuffet over deltagelsen blant våre medlemmer, som denne gangen bare hadde vel 14,7 % oppslutning, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen.
Dette betyr at vi også denne gangen må sende søknad om godkjennelse til LO for dette oppgjøret.
Vi har innen tidsfristen meddelt Norges Taxiforbund at vi aksepterer forhandlingsløsningen som følge av uravstemingen, avslutter Sivertsen.
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok