Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Uravstemningen for havneområdet

10.november 2016
Uravstemningen for havneområdet åpner for uravstemning den 12. oktober.

Avstemningen er åpen for elektronisk avstemning fram til den 13. oktober kl. 1200. Manuelle stemmer (skriftlig ved bruk av stemmeseddel)  leveres til tillitsvalgt i havna som oversender resultatet av de manuelle stemmene til Norsk Transportarbeiderforbund innen kl. 1500 den 13. oktober. Resultatet av uravstemningen offentliggjøres etter at Riksmekleren og NHO Logistikk og Transport er informert den 14. oktober kl. 1200.

Les uravstemningshefte med vedlegg "her"

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok