Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Uravstemning miljøbedrifter i Norge, ga ja resultat

14.september 2016
Uravstemningsresultat viser at medlemmene er fornøyd med årets oppgjør på avtalen for Miljøbedrifter i Norge avtale 477, dette vises ved at 74,81 % sa ja til meklingsresultatet

Av alle stemmeberettigede på avtalen avga 135 stemme i årets oppgjør, dette er under 50% av medlemmene, med den lave deltakelsen må det innhentes godkjenning hos LO.

Stemmetallene fordeler som følger:

Ja stemmer 101 stk.

Nei stemmer 20 stk.

Blank/forkastet 14 stk.

Med et så stort flertall med ja stemmer må vi i forbundet, og bransjerådet si oss fornøyd med godkjenning av et resultat som på sikt vil motvirke tariffhopping og sosial dumping.

Viktigste økonomiske endringene er:

Del II

§ 5.3 Diett ved overtid

Satsen økes til kr 82,50

DEL III

§ 2.2 Lønnssatser

§ 2.2.1 Månedslønn:

Minstelønnssatsen ble øket med 7 kr. pr. time fra 01.04.16 ny timesats er kr. 163,15.- og ny månedslønn er kr 26 593,45.-

Fra 01.01.2017 økes minstelønnssatsen med nye 2 kr. pr. time ny timesats er kr.165,15 og ny månedslønn er kr. 26 919,45.-

§ 2.2.2 Fagbrevtillegg

Logistikkfagbrev er inne i avtalen og gir et tillegg på kr.12.- pr time

 

§ 2.3 Kompetansetillegg

Alle kompetansetillegg økes med kr 0,25.- der C/CE økes til kr. 8,25.- øvrige kompetansekrav økes til 6,25.-

Viser for øvrig til øvrige resultat og endringer fremlagt uravstemningshefte, ny avtale vil bli redigert mellom partene og sendt ut når den er klar.

 

Les i møteboka her

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok