Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Uravstemning avisbudavtalen mellom LO/NTF og NHO/MBL.

19.september 2016
Sissel web Det er gjennomført uravstemning over resultatet i tariffoppgjøret 2016 for 457 Avisbudavtalen mellom LO/NTF og NHO/MBL. Av 958 stemmeberettigede var det 533 (55,64% ) som avga stemme. Av disse stemte 321 (60,23 % ) ja til det framforhandla resultatet og 204 (38,27%) nei. Åtte blanke stemmer.

I årets tariffoppgjør for avisbud ble det etablert et nytt lønnssystem der ulempetilleggene i de lokale særavtalene fases ut.
Det gis et generelt tillegg på kr 2 pr time som etterbetales fra 1/4-2016
3 kr pr time fra 1.november 2016, der alle lokale særavtaler i forbindelse med tidskrifter,bøker,ukeplader,pakker o.l. blir tatt ut av sentral og lokale inngåtte avtaler.
12.50 pr time fra 1. april 2017,der alle lokale særavtaler i forbindelse med reklamedistribusjon blir tatt ut av sentral og lokale inngåtte avtaler.
Disse økningene i timelønn gir samlet en økning i lønn på 22 kr på natt, når alle tilleggene er lagt til.
I tillegg til kronebeløpet  skal det betales for medgått tid for ukeblader,tidskrifter,bøker,pocketbøker,pakker og all reklame.
De som har fått stramme ruter vil nå få betalt for de timene som medgår i forbindelse med all distribusjon i tillegg til økt timelønn.
Økning i timelønn betales uavhengig om du har med reklame eller ikke.
Dersom arbeidstiden som er oppgitt i arbeidsavtalen ikke strekker til skal det føres mertid i tillegg.
I tillegg vil det sentrale mellomoppgjøret i 2017 komme i tillegg.
Dette gir en økonomisk trygghet for både budene ,bedriften samt utviklingsmulighetene til bedriftene, slik at jobbene i framtiden kan bli trygget.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok