Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Transportarbeiderforbundet vil hindre streikebryteri

10.oktober 2016
Dag-einar web Norsk Transportarbeiderforbund henstiller sine medlemmer om ikke å ta på seg ekstraoppdrag som kan forringe lokførerenes arbeidskamp.

Som kjent er Norsk Lokomotivmannsforbund i streik. Lokomotivførerne streiker for at det fortsatt skal være en nasjonal standard på lokomotivførerutdanningen i Norge. De krever at en nasjonal standard på utdanningen tilsvarende den på Norsk Jernbaneskole, og at innhold og utvikling av fagutdanningen skal bestemmes av et fagmiljø. 

Vi er blitt gjort kjent med at noen bussselskaper og oppdragsgivere til busselskaper forsøker å sette inn ekstra alternativ transport med buss utover normal drift for å øke kapasiteten på der det pågår en lovlig streik. Dette ser vi svært alvorlig på, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen i Transportarbeiderforbundet.

Norsk Transportarbeiderforbund anser dette som et forsøk på å utøve streikebryteri. Vi henstiller derfor alle våre medlemmer i bussen om å ikke ta på seg ekstraoppdrag som kan forringe lokførerenes arbeidskamp, sier Sivertsen.

Skulle noen enkeltmedlemmer være i tvil på forespørsel om ekstraoppdrag så lenge denne streiken pågår, oppforderes den enkelte å ta kontakt med sin lokale tillitsvalgt for å avklare dette nærmere.

Norsk Transportarbeiderforbund stiller seg helt og fullt bak  lokomotivførernes lovlige streik/arbeidskamp og ønsker med dette å vise reelle sympati med våre fagforeningskamerater i Norsk Lokomotivmannsforbund, avslutter Sivertsen

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok