Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Transportarbeiderforbundet raser etter Arbeidstilsynets Veireno-rapport:

1.desember 2017
OleEinar260514-small2 Arbeidstilsynet har avdekket 344 brudd i Veireno i Oslo på arbeidstidsbestemmelsene. Samtidig har tilsynet gitt det samme selskapet anledning til å bruke enda mer overtid. – Helt horribelt, sier Transportarbeiderforbundet. Tekst: Roy Ervin Solstad

I går ble det Arbeidstilsynets rapport om tilstanden i Veireno offentliggjort. Rapporten tar utgangspunkt i timelistene til 29 av de ansatte i perioden fra 3. til 31. oktober. Den viser totalt 344 brudd som inkluderer for mye overtid, for lite hvile mellom arbeidstiden og altfor mange arbeidstimer både daglig, ukentlig og månedlig.

– Vi hadde rett
Ole Einar Adamsrød, forbundssekretær i Transportarbeiderforbundet har lest Arbeidstilsynets rapport. Han mener den bare bekrefter det forbundet har sagt helt siden oppstarten.

– Det er jo ingenting i den rapporten som overrasker oss. Det er jo denne tilbakemeldingen vi har fått fr ansatte når vi har vært i samtale med dem. Rapporten viser jo også at den kritikken vi har kommet med overfor Veireno har vært riktig, og at den kritikken både Veireno og Norsk Lastebileier-Forbund har rettet mot Transportarbeiderforbundet for å ta tak i problemene, ikke har vært det. Derfor faller kritikken fra arbeidsgiversiden nå tilbake på dem selv, ikke oss, påpeker Adamsrød.

Trist for de ansatte
Adamsrød understreker at rapporten fra Arbeidstilsynet kun tar for seg oktober måned, men at han ikke har noen grunn til å tro at situasjonen har blitt bedre siden den gang.

– De tilbakemeldingene vi får fra de ansatte tyder på at det har vært like ille både i november og desember. Veireno har ikke klart å hente inn avviket før jul, og selv med kjøring på to skift og masse overtid i romjula henger de fortsatt etter, så jeg tror ikke det har blitt bedre siden oktober i fjor, sukker han oppgitt, og understreker at det er de ansatte som må bære byrden.

– Jeg synes det er trist at de ansatte blir presset til så lange dager, for jeg kan ikke forestille meg at det blir gjort frivillig i alle tilfellene. Samtidig er det arbeidstakerne som får slitasjen i tillegg til at de har det hele og fulle ansvaret hvis uhell skulle oppstå fordi de er slitne, sier han.

Uforståelig vedtak
I begynnelsen av november i fjor søkte Veireno om utvidet bruk av overtid fram til 31. mars 2017. Omtrent nøyaktig en måned senere kom vedtaket fra Arbeidstilsynet om at Veireno fikk den tillatelsen. Transportarbeiderforbundet reagerte nærmest med vanntro på Arbeidstilsynets vedtak, og anket vedtaket.

– Det kom som et sjokk på oss, og vi så det som en neglisjering av det som faktisk skjedde i Veireno. Vi har ennå ikke fått tilbakemelding fra Arbeidstilsynet på klagen vår, men med denne rapporten om alle bruddene fra Veireno sin side, håper vi at tillatelsen om utvidet bruk av overtid vil bortfall uansett, sier Ole Einar Adamsrød.

Må øke antall biler og ansatte
Transportarbeiderforbundet vil nå forsøke å få til et møte med den ansvarlige i byrådet i Oslo. Der vil NTF stille krav til at Veireno må øke bemanningen og antall biler for å kunne utføre innhentingen av søppel i Oslo uten bruk av planlagt overtid og arbeid i helgene.

– Dette handler ikke lenger bare om å få hentet søppel som ligger å flyter, men også om de ansattes helse og medtrafikanters sikkerhet. Utslitte sjåfører på veiene i Oslo er ikke bare en fare for de Veireno-ansatte, poengterer Ole Einar Adamsrød.

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok