Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Transportarbeiderforbundet og LOfavør infosenter har inngått avtale om medlemsoppfølgning!

3.mars 2017
Dag-Einar071915-small Behovet for en bedre og mer kontinuerlig oppfølgning av medlemmer gjør at Transportarbeiderforbundet og LOfavør infosenter har inngått avtale om medlemsoppfølgning. Fra 7. mars vil LOfavør infosenter ringe opp Transportarbeiderforbundets medlemmer som på en eller annen måte er registrert med kontingentrestanse i forbundets medlemssystemer.

- Vi har inngått denne avtalen utelukkende for å gi våre medlemer en bedre oppfølgning og service, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen. Det er både lønnsomt og svært viktig å være fagorganisert i arbeidslivet også i dag og i tillegg følger en del forsikringer med i medlemskapet i Transportarbeiderforbundet. Når medlemene blir liggende inne med kontingentrestanse av ulike årsaker, risikerer de å miste sine fordeler med medlemskapet, inkludert forsikringer som dessverre da kan få utilsiktede følger for den enkelte. Det er dette vi nå ønsker å hindre gjennom målrettet og tettere kontakt med våre medlemmer, sier Sivertsen.

LOfavør inforsenter vil kunne ringe opp medlemene på ulike tidspunkt av dagen. De vil forsøke intil tre ganger på hvert medlem. Dette fordi vi vet at våre medlemmer jobber til ulike tider og mange har en jobb som gjør det umulig å ta telefonen akkurat der og da. Vi håper likevel dette vil gi en god og positiv effekt og at våre samarbeidspartnere blir møtt med forståelsen om at det er medlemmenes beste som er i fokus, sier Sivertsen.
 
I første omgang har vi en avtale til utpå tidlig høst 2017 og evaluringer under veis vil avgjøre hva som skjer etter dette. Vi har stor tro på at dette samarbeidet vil være med på å styrke kontakten og sevicen mot våre medlemmer og vi mener dette vil gi positive ringvirkninger i hele vår organisasjon. Det er likevel viktig å påpeke følgende, alle medlemmer som har behov for hjelp eller oppklarende spørsmål i forhold til sitt medlemskap hos oss, er velkommen til å kontakte oss eller våre foreninger direkte gjennom telefon eller e-post og selvfølgelig uten å vente på en telefon fra vår samarbeidspartner,  avslutter Sivertsen.

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok