Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Det er fare for avisbudstreik!

8.november 2016
LarsJohnsen 240512 Meklingen i tariffoppgjøret for avisbudene starter i dag. Det er satt av to dager til meklingen og fristen for å komme til enighet er kl. 2400 fredag.

Dersom det ikke blir enighet innen fristen er det varslet streik for 325 medlemmer av Norsk Transportarbeiderforbund i følgende 8 bedrifter, Adressa Distribusjon i Trondheim, Amedia Distribusjon Viken avdelingene i Fredrikstad, Vestfold/Telemark og Drammen, Innlandet Distribusjon i Gjøvik, Hamar og Lillehammer og Romerike Mediadistribusjon.

Forhandlingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i NHO ble ført på forsommeren. Det var svært stor avstand mellom partene, og NHOs siste tilbud ville ført til en betydelig reallønnsnedgang fra dagen nivå på 91,7 prosent av industriarbeiderlønn til under 90 prosent. MBL hevdet under forhandlingene at deres tilbud ville garantere et lavlønnstillegg i neste års mellomoppgjør.

– Vi krevde at dagens nivå skulle opprettholdes, men det ville vi ikke klart med tilbudet fra MBL, sa NTFs forbundsleder Lars Morten Johnsen til Transportarbeideren da bruddet var et faktum i juni.

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok