Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Streiken i oljetransportområdet er over

7.januar 2016
Flytur Norsk Industri og Norsk Transportarbeiderforbund og Parat ble i dag kl 17:30 enige i mekling om ny Oljeavtale. Parten var innkalt til nyt mekling hos riksmekleren og etter fem og en halv time ble partene enige.

Da streiken startet forrige lørdag var tilbudet fra Norsk Industri en heving av minstelønnssatsene, beregningsgrunnlaget for skift og vaktsatsene på 1,6 %. I dagens mekling ble partene enige om å heve minstelønnssatsene med 2,4 % og bergeningsgrunnlaget for skift og vakttilleggene med 2,3 % fra 2015-nivå.

Dagens resultat gir en ny minstelønnssats for voksne arbeidere på kr. 191,75 og for verkstedsarbeidere på kr. 207,58. Grunnlaget for beregning av skift- og turnusarbeid heves til kr. 244,74. Vakttillegget for voksne arbeider heves til kr. 136,22 på hverdager og kr. 408,64 på lørdager og søndager og dag før helligdager og helligdag. Tilsvarende satser for verkstedsarbeidere er hevet til henholdsvis kr. 152,21 og kr. 456,66.

Tilleggene på minstelønnene og endringene skifttilleggene gis med virkning fra 1. april 2016, men etterbetales først etter at oppgjøret er vedtatt, dvs. etter uravstemning. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg og vakttillegg utført før vedtakelsen.

Riksmeklers forslag sendes ut til uravstemning med svarfrist 19. august.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok