Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Streik i oljeselskapene

25.juni 2016
OleEinar260514-small2 Etter mekling i to døgn ble det brudd i meklingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Industri klokken 02:00 i natt. Meklingen omfatter selskaper som bensin og drivstoffleveranser, både på sjø, luft og land. I første omgang vil selskap som fyller drivstoff på fly bli rammet.

Forhandlingene ble gjennomført sammen med YS-forbundet Parat, som også tok brudd. Norsk Industri og arbeidsgiverne ville ikke gi økning av minstelønnssatsene i samsvar med frontfaget mellom Norsk Industri og Fellesforbundet.

Arbeidstakerpartene hadde frafalt alle øvrige krav med unntak av de som følger av frontfaget om heving av matpengesats ved overtid, rettigheter for lærlinger, tjenestepensjon, lønn under sykdom og endringer om bilaget om helligdager og 1. og 17. mai.

- Vi beklager at Norsk Industri og arbeidsgiverne ikke ville komme oss i møte og løfte minstelønnssatsene tilsvarende det som skjedde i frontfaget. Vi hadde også ambisjoner om å bedre kompetansetilleggene for våre medlemmer. Men vi valgte å trekke dette kravet i håp om at arbeidsgiveren vill komme oss i møte om minstelønnsøkningen. Dessverre skjedd ikke det. Arbeidsgivernes siste tilbud ga oss ikke ei ramme på nivå med frontfaget, sier Ole Einar Adamsrød, forhandlingsleder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Streiken vil i første omgang omfatte flybunkring på flyplassene i Tromsø, Bergen og Stavanger og Smart Fuel sine avdelinger på Skjelnan i Tromsø og Lillesund i Haugesund.

Det er varslet opptrapping av konflikten fra arbeidstidens begynnelse 29. juni.

Les er på Frifagbevegelse: http://frifagbevegelse.no/tariff/streik-flere-flyplasser-rammes-6.158.384335.190d734e33

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok