Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Skaper mindre konkurranse høyere kvalitet?

21.september 2017
Renovasjon 2017 Her kan finner du leseinnlegg fra våre tillitsvalgte Yngve Moland, konserntillitsvalgt Norsk Gjenvinning-konsernet, John Martin Lorentzen, hovedtillitsvalgt NG Renovasjon Geir Magne Stenbrenden, tillitsvalgt NG Renovasjon alle tre er organisert i Norsk Transportarbeid forbund

Når det kommer til håndtering av husholdningsavfall er det tre ting innbyggerne bryr seg om. Søppelet skal hentes før det blir fullt og renner over, kostnadene skal ikke være for høye og det som blir hentet skal bli tatt hånd om på en bærekraftig måte.

Dette høres kanskje enkelt ut, men det er det ikke. Gjenvinningsbransjen er avhengig av høy kompetanse og kunnskap, noe vi har bygget sten for sten siden vi startet.
 
Samtidig er innovasjon og kontinuerlig forbedring viktige ingredienser i å lykkes med å se fremover og sikre fornøyde kunder. Vi er heldige som har kunder som setter krav og forventer innovative løsninger.

Norsk Gjenvinning Renovasjon har til daglig 157 renovatører ute og sikrer fornøyde innbyggere. Vi jobber i en bedrift hvor HMS og et godt arbeidsmiljø er høyt på agendaen, og hvor det gjøres betydelige investeringer i innovasjon og driftseffektive løsninger. Det blir derfor altfor lett å sette likhetstegn ved alle private avfallsaktører etter at RenoNorden gikk konkurs.
 
Norsk gjenvinningsbransje er preget av både samarbeid og sunn konkurranse mellom private og kommunale aktører. Dette er en kritisk forutsetning for å sikre høy kvalitet og forsvarlig drift til akseptable kostnader for innbyggerne.
 
Det er god grunn til at to tredjedeler av norske kommuner konkurranseutsetter innsamlingen av husholdningsavfall. Det har vært en vellykket strategi i flere tiår og som har ledet til forsvarlige, kostnadseffektive og innovative tjenester til innbyggerne.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok