Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Rundskriv 19/2017 Norsk Transportarbeiderforbunds 43. Ordinære Landsmøte

20.juni 2017
Forretningsorden og innsendte forslag

Rundskriv 19/2017

Forretningsorden

Forslag handilngsprogram 2018 - 2021

Innsendte forslag og innstillinger fra forbunstyret til Handilngsprogram 2018 - 2021

Innstillinger fra komité for organsisasjon og vedtekter

Innsendte forslag til vedteketer og innstillinger fra forbundstyret for 2018 - 2021

Arbeidsutvalg - Kontingent

 

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok