Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

RenoNorden-konkursen setter kampen mot sosial dumping ti år tilbake

19.september 2017
OleEinar260514-small2 – Nå risikerer vi at useriøse selskaper kommer inn med lavtlønte øst-europeiske sjåfører for å overta renovasjonsoppgavene i de rammede kommunene, sier Ole Einar Adamsrød i Norsk Transportarbeiderforbund.

Tekst: Roy Ervin Solstad, LO Media

I går kveld kom børsmeldingen om at RenoNorden ASA og RenoNorden AS (Norge) begjærte seg selv konkurs. Bakgrunnen er elleve tapskontrakter som selskapet inngikk i slutten av 2015 og begynnelsen av 2016 som har påført RenoNorden et tap på mer enn 300 millioner kroner.

 
Selskapet har en stund forsøkt å komme seg ut av disse kontraktene, men lykkes kun i Kragerø og Romsdals-regionen. Da DnB og Danske Bank varslet stopp i finansieringen av RenoNorden var veien kort til skifteretten.

Vil ha virksomhetsoverdragelse
Konkursen rammer 150 kommuner i Norge og om lag en tredel av landets husstander, i tillegg til de ansatte der rundt 120 sjåfører er medlemmer i Norsk Transportarbeiderforbund.
 
Forbundssekretær Ole Einar Adamsrød i Transportarbeiderforbundet er foreløpig usikker på hva som vil skje med de ansatte etter det han kaller en formidabel konkurs for både dem og de mange kommunene som er rammet.
 
– De ansatte er helt uten skyld i denne konkursen og må sikres jobb også hos de som overtar etter konkursen. Lovmessig sett ved konkurs så gjelder ikke virksomhetsoverdragelse, men her må politikerne ta til vett og kjenne sin besøkeselstid, slik at de ansatte får beholde jobbene sine, sier Adamsrød.
 
Anbudskriteriene må styrkes
Skjer ikke det frykter han at man vi se mange tilfeller av sosial dumping i bransjen framover.
 
– Vi hadde en kjempekamp for å få tariffavtale med RenoNorden for omkring ti år siden. Denne konkursen setter kampen for sosial dumping minst ti år tilbake. Nå risikerer vi at useriøse selskaper kommer inn med lavtlønte øst-europeiske sjåfører for å overta renovasjonsoppgavene i de rammede kommunene, sier han.
 
Nøkkelen mener Adamsrød er nettopp å kreve at reglene for virksomhetsoverdragelse skal gjelde i renovasjonsbransjen, slik det er i bussbransjen.
 
– Da vil for det første aktøren som kommer inn måtte ha tariffavtale. I tillegg må aktøren overta de ansatte som jobber der fra før. Det vil for det første gjøre anbudene mer reelle, og for det andre vil vi unngå sosial dumping, sier han.
 
Mangler kompetanse
Å rekommunalisere renovasjonstjenestene mener han derimot er fullstendig feil medisin.
 
– Kommunepolitikerne har satt dette ut til kommunale aksjeselskap som også skal tjene penger. Situasjonen i Oslo viser jo at et selskap som Oslo Ren heller ikke har den kompetansen til å vite hva man skal velge, så her sitter både politikere og administrasjon uten kompetanse. Det er heller ingenting som tyder på at det vil bli billigere å rekommunalisere tjenesten, sier han.
 
Han vil heller ha skikkelige anbudskriterer og seriøse aktører.
 
– Vi ser jo at både Rang-Sells og Norsk Gjenvinning trolig vil overta i en del kommuner etter RenoNorden-konkursen. I begge de selskapene er det tariffavtaler, men vi må sørge for at de ansatte som har mistet jobben, blir med over til de som skal drifte renovasjonen videre, sier han.
 
Lønn førsteprioritet
Den jobben skal gjøres både sentralt i NTF og ute i forbundets lokalforeninger.
 
– I går fikk jeg melding om at de ansatte ikke hadde fått utbetalt lønn i september, så nå må vi få foreningene våre til å gi bistand til de ansatte for å sikre dem lønn. Det er førsteprioritet. Deretter må det jobbes opp mot politikere lokalt og de selskapene som skal overta. Det vil vi gjøre i samarbeid med LO og LOs distriktskontorer. Vi kommer også til å ta kontakt med Norsk Industri som organiserer arbeidsgiverne i renovasjonsbransjen for at situasjonen skal bli løst til det beste for de ansatte som er havnet i denne situasjonen helt uskyldig, sier Ole Einar Adamsrød i Transportarbeiderforbundet.
 
Selv om de økonomiske problemene i RenoNorden har vært godt kjent, så vil ikke forbundssekretær i Transportarbeiderforbundet, Ole Einar Adamsrød, kalle konkursen ventet.
 
– Ut i fra den stillheten som har vært rundt selskapet den siste tiden, hadde jeg tro på at det var en løsning på trappene. Derfor er jeg litt overrasket over at det ble konkurs, sier han.

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok