Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71-NTF
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Prisjustering på forbundets kollektive forsikringer fra 1. januar 2018

12.juni 2017
LO Favør Premien på noen av de obligatoriske forsikringsordningene gjennom LOfavør og Help justeres fra 1. januar 2018. Justeringen kommer som følge av normale prisjusteringer i samfunnet for øvrig, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen. Kollektiv hjem forsikringen som stadig får forbedrede vilkår vil i 2018 ha samme pris som i 2017. Tilsammen medfører justeringene i forsikringene en økning på 60 kroner per medlem per år fra 1. januar 2018.

Premien for de obligatoriske forsikringsordningene gjennom LOfavør blir fra 1. januar 2018 som følger:

Kollektiv hjem:  Premie: kr 840,- per medlem/år (kr 840,- i 2017)
Grunnforsikring:  Premie: kr 276,- per medlem/år (kr 268,- i 2017)
Fritidsulykkeforsikring: Dekkes av avkastningen fra Sykelønnsordningensfond
LOfavør Reiseforsikring (frivilling ordning):
Premie: kr. 996,-/1200,- per medlem/år (kr 972/1176 i 2017)
 
HELP advokatforsikring premie: kr 696,- (kr 672 i 2017) per medlem/år.

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok