Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Overveldende JA til meklingsresultatet i buss!

6.mars 2016
Dag-Einar Bussmedlemmene i Norsk Transportarbeiderforbund har i uravstemningen i forbindelse med forhandlingene og meklingen på Bussbransjeavtalene og Funksjonæroverenskomsten stemt klart JA til resultatet. Det samme har alle øvrige forbund som er part i disse avtalene.

Det er JA flertall både i NHO og Spekterområdet (Nettbuss). Riksmekleren og arbeidsgiversiden blir i dag meddelt at arbeidstakersiden aksepterer resultatet av meklingen på buss som foregikk 3. og 4. mai. I tillegg til Bussbransjeavtalen omhandler denne uravstemningen også Funksjonæroverenskomsten i Nettbuss.

- Vi er svært fornøyd med resultatet av denne uravstemningen, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen. Dette både i forhold til deltagelsen som ble på over 50 % og at et flertall av stemmene var JA stemmer. Det er gjort en god jobb ute i vårt lokalapparat gjennom foreninger og klubber. Dette har nok vært utslagsgivende for resultatet totalt sett og det viser at lokalt engasjement er viktig i slike saker. Potensiale for forbedringer i alle våre ledd med tanke på å få ennå flere til å delta og stemme over sin egen tariffavtale er fortsatt en utfordring, selv med dette resultatet. Uravstemninger gir oss sterkere legitimitet og styrke i jobben med å forbedre og utvikle tariffavtaler i fremtiden. - Nå kan vi se fremover og konsentrere oss om å bruke avtalebestemmelsene i tråd med det partene faktisk har avtalt, avslutter Sivertsen, som ledet forhandlingene på vegne av forbundene som er part i Bussbransjeavtalene.

Se stemmeresultatet i NHO

Se stemmeresultatet i Spekter (Nettbuss)

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok