Nett-banner 950x173 72

Oslo og Omegn Bussarbeiderforening

16.mars 2016

Enebakkvegen 133, 0680 Oslo
Tlf. 401 00 406 - fax 23 06 19 73
E-post: oobf@transportarbeider.no
Bankgiro: 9001.07.02177
Nettside: www.oobf.no

 

Leder

Petter Jørgensen
Sundbyveien 105, 3477 Båtstø
Tlf. a. 401 00 408 mobil 926 02 981
petter.jorgensen@transportarbeider.no

Sekretær

Per Ole Melgård
Lyngåsen 47, 1405 Langhus
Tlf.a. 401 00 407 mobil 922 01 684
per.ole.melgaard@transportarbeider.no

 

Kontorsekretær

Mona Haugsand
Tlf. a. 401 00 406
E-post: mona.haugsand@transportarbeider.no

 


  

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok