Nett-banner 950x173 72

Oppland Transportarbeiderforening

29.april 2013

Øvre Torvgate 24B, 2815 Gjøvik
Tlf. 61 17 70 04 - fax 61 17 73 71
E-post: oppland@transportarbeider.no
Bankgiro: 1822.43.07132


Leder

Oddbjørn Vestli
Kollsvegen 489, 2825 Gjøvik
Tlf. p. 917 92 838
E-post: oddbjørn.vestli@transportarbeider.no

 

 

 

Kontorsekretær

Sylwi M. Swensen
Tlf. 920 45 444
E-post: sylwi.swensen@transportarbeider.no

 

 


 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok