Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Oljeavtalen resultat av oppgjøret og uravstemmingen

22.august 2016
OleEinar260514-small2 Etter en ukes streik, og ny mekling ble resultatet av uravstemningen JA. Av forbundets 45 stemmeberettigete på avtale 184 var det 20 som brukte sin rett til å stemme. Av de som stemte har 85 prosent svart ja til ny fremforhandlet avtale, det var 10 prosent som stemte nei. Det ble forkasta to stemmer og det var en blank stemme.

Resultatet i korte trekk:
· Minstelønnssatsen i § 2 endres til
· a) Voksne arbeidere over 18 år: kr. 7 190,95 per uke – kr. 191,75 per time (37,5 timers uke)
· c) Verkstedarbeidere:   kr. 7 784,23 per uke – kr. 207,58

· Grunnlaget for beregning av skift og turnustillegg (§ 3) økes til kr. 244,74

· Vakttillegget (§ 15) økes til
   Voksne arbeidere
   - hverdag kr. 136,22
   - lør-/søndag og dag før helligdag og helligdager: kr. 408,64
   Verkstedarbeidere:
   - hverdag kr. 152,21
   - lør-/søndag og dag før helligdag og helligdager: kr. 456,66

· Matpengesatsen økes til kr 82,50.

· Alle bilag justeres i samsvar med Protokoll av 13. april 2016 mellom NHO og LO.

· Følgende inntas i protokollen fra Riksmeklerens møtebok i sak 2016-001 mellom Fellesforbundet og Norsk Industri (Frontfaget):

· Pkt. 2. Tjenestepensjon

· Pkt. 3. Forskuttering av sykepenger

· Pkt. 9. Lønnsbestemmelser for lærlinger

· De økonomiske utslagene av de forbundsvise forhandlinger gis med virkning fra den 1. april 2016, men utbetales ikke før oppgjøret er vedtatt.  Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er   
  sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg mv for arbeid utført før vedtakelsen. Endringene i skifttilleggene gjøres med virkning fra 1. april 2016.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok