9 8 6 4 3 1

Oddbjørn Vestli

054 Oddbjoern Vestli
 
Oddbjørn Vestli er leder for bransjerådet for miljøbedrifter. Han er medlem i Oppland Transportarbeiderforening og bor på Gjøvik.
 
Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok