Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Nytt tilbud til de som har HELP forsikring gjennom medlemskapet

10.juni 2017
Dag-Einar Nå skal du selv kunne logge deg inn på "min side" der du både kan følge egen sak og få hjelp til flere viktige områder gjennom tilgang til digitale dokumenter.

Som medlem i Transportarbeiderforbundet har du advokathjelp i privatlivet som kollektiv medlemsfordel. Advokatforsikringen betyr at du som medlem har rett til ubegrenset advokathjelp innen privatlivets viktigste rettsområder. Det er HELP Forsikring som leverer forsikringen og du kan lese mer om dine vilkår ved å gå inn på www.help.no/ntf. HELP har nå lansert en "min side", hvor du kan følge saken din og opprette avtaler og dokumenter digitalt, som for eksempel samboeravtale, kjøpsavtale og testamente. I løpet av kort tid vil også husleieavtale være tilgjengelig.

Min side er et viktig kontaktpunkt mellom deg som medlem og kunde og bruker av HELPs tjenester, sier 2. Nesteleder Dag Einar Sivertsen i Transportarbeiderforbundet. Gjennom en slik løsning som HELP nå tilbyr våre medlemmer ønsker vi sammen med HELP å gjøre hverdagen enklere og skape mer trygghet får våre medlemmer som har denne forsikringen i sitt medlemskap hos oss, sier Sivertsen. - Jeg har selv logget meg inn og sett på denne nye muligheten og jeg anbefaler alle å prøve. Dette var en oversiktig og grei mulighet som iallfall leverte til mine forventninger til hva som bør ligge på "min side", avslutter Sivertsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok