Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Nyheter fra forbundet om LOfavør Advokatforsikring fra HELP

29.august 2016
Med LOfavør Advokatforsikring fra HELP kan du som medlem i Norsk Transportarbeiderforbund få spesialisert advokathjelp på privatlivets viktigste rettsområder.

De fleste av Transportarbeiderforbundets medlemmer benytter seg allerede av denne forsikringen der du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien. Fra 2017 blir denne forsikringen enda bedre uten økning av premien. 

- Forbundets erfaring er at tilfredsheten er høy ute blant de som har denne forsikringen i sitt medlemskap, forteller 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen. 

 

Ingen prisøkning

Forsikringspremien holdes uendret i 2017 for alle som har advokatforsikring fra HELP gjennom forbundet sitt eller LOfavør. Dette er god advokathjelp til en svært rimelig kostnad for det enkelte medlem påpeker Sivertsen, som legger til at slike saker fort kan koste store summer for den enkelte hvis uhellet først er ute i slike saker. 

 

Skandinavisk dekning

Allerede i dag kan du som har advokatforsikring også få advokathjelp i Sverige. Nytt i 2017 er at du får tilsvarende hjelp i Danmark. Rettsområdene er de samme i hele Skandinavia og du kontakter HELP på vanlig måte i Norge, så sørger de for at saken følges opp der den hører hjemme. 

 

Mål om færre rettssaker i saker som omhandler konflikt om barn

Selv om det er de enkelte foreldres ansvar å skjerme barn mot voksenkonflikter, ønsker både forbundet og HELP å bidra til at antall konflikter mellom foreldre går ned. Vi vet at konflikt skader barn, og vi tror at flere konflikter kan løses tidligere til barnas beste hvis advokatene bruker mer tid på mekling, og mindre tid i domstolene. Derfor innføres advokatmekling som alternativ hvis et barn allerede har opplevd tvist mellom foreldrene. Med andre ord vil vi redusere tallet på rettssaker, men ikke antall advokattimer per barn. Vi mener og tror at ressursene brukes bedre utenfor domstolene, enn i rettssalen. 

 

I tillegg vil medlemmer i en tvist der begge er LO-medlemmer med advokatforsikring få tilbud om advokatmekling som alternativ tvisteløsning. Advokatmekling er en raskere måte å løse en uenighet på hvor partene i saken styrer innholdet i en eventuell enighet selv. Dette i motsetning til en rettslig prosess hvor utfallet som regel blir dom. Mekling fører svært ofte til at partene går ut av en uenighet som venner og kan se fremover. Dette mener forbundet også kan være med på å bidra til at barnets beste blir mer fremtredende i slike vanskelige saker, avslutter Sivertsen.

 

Du kan trykke på linken for å se de nye vilkårene som blir.

 

Les vilkårene her

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok