Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71-NTF
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

NTF støtter de streikende ved Norse Production

20.september 2017
Vi gir vår fulle støtte til NNN og de streikende ved Norse Production. De er i streik for den mest grunnleggende faglige rettigheten - retten til en tariffavtale.

Tariffavtalene er grunnlaget for et seriøst og regulert arbeidsliv.
Gjennom flere år har Norse Production og eierselskapet Sekkingstad arbeidet aktivt for å hindre at ansatte skulle organisere seg. Når det ikke nyttet, nekter de nå å inngå en tariffavtale.

Retten til tariffavtale er vel verdt å streike for. Enda viktigere blir det når de fleste ansatte er utenlandske arbeidstakere som vil ha lønns- og arbeidsvilkår som de fleste norske arbeidstakere tar som en selvfølge. Det er en streik for retten til tariffavtale og at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde alle som arbeider i Norge.

Hvis det er noe vi kan bistå med så vennligst ta kontakt.

Norsk Transportarbeiderforbund


Terje R. Fenn Samuelsen
Første nestleder

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok