Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Nå starter lønnsforhandlingene på Taxioverenskomsten!

31.mai 2016
DagEinar150415 Tirsdag 31. mai starter lønnsforhandlingene på Taxioverenskomsten mellom Transportarbeiderforbundet og Norges Taxiforbund.

Kravene er i vesentlig grad knyttet til lønn, men også spørsmål i forhold til pensjon og AFP blir sentrale i disse forhandlingene.

Taxioverenskomsten har noen særtrekk ingen av forbundets øvrige overenskomster har, og da særlig i forhold til lønn og pensjon.
 
- Forhandlingene vil uten tvil bli utfordrende med tanke på resultatet av frontfaget i årets oppgjør, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen.

Tirsdag 31. mai og onsdag 1. juni er avsatt til forhandlingene. Dersom vi ikke er kommer til enighet vil oppgjøret gå til mekling.

Vi vil komme ut med informasjon så snart forhandlingene er over.

Hold deg oppdatert!!

Som medlem kan du følge med på sosiale medier som forbundets nettsider (http://www.transportarbeider.no) og vår facebookside.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok