Nett-banner 950x173 72

Møre og Romsdal Transportarbeiderforening

8.juni 2012

Kanalvegen 18
6010 Ålesund
Tlf. 400 06 261
E-post: more.romsdal@transportarbeider.no  
Bankgiro: 3930.07.31671


Leder

Jack Narve Sæther
Grønnebelgveien 21, 6057 Ellingsøy
Tlf. p. 930 45 541
E-post: jack.saether@transportarbeider.no  
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok