Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Brudd i lønnsforhandlingene for Miljøbedrifter i Norge!

17.juni 2016
OleEinar260514-small2 Det har vært ført forhandlinger over to dager på avtalen for miljøbedrifter i Norge avtale 477 mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Norsk Industri. Fredag kveld kl. 18.00 kom NTF sitt bransjeråd frem til at avstanden var så stor at videre forhandlinger var nytteløs.

Etter to dager med konstruktive forhandlinger ble det brudd da arbeidsgiversiden ikke ville imøtekomme NTFs krav om økning av minstelønna, som var det viktigste kravet.

Økning av minstelønna, for å unngå sosial dumping i bransjen, er viktig for å styrke ansattes lønnsnivå i bransjen i fremtidige anbud.

- Norsk Industri ville ikke møte oss på minstelønna som vi krevde øket i henhold til frontfaget, sier forhandlingsleder Ole Einar Adamsrød, NTF

Et enstemmig Bransjerådet for Miljø og gjenvinning stemte for å ta brudd i forhandlingene.

 Alle krav vil nå gå til mekling som tidligst vil finne sted i slutten av august.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok