Nett-banner 950x173 72

Midtnorsk Transportarbeiderforening

2.august 2016
Midtnorsk Transportarbeiderforening organiserer transportarbeidere i Sør- og Nord-Trøndelag og på Nordmøre.

Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
Tlf. 73 87 66 10 - fax 73 87 66 11
E-post: midtnorsk@transportarbeider.no
Bankgiro: 4200.41.30833


Leder

Johnny Sletvold
Arildsgt. 1 B, 7018 Trondheim
Tlf. 918 53 728
E-post: johnny.sletvold@transportarbeider.no


 

 


Forretningsfører

Terje Pedersen
Furuvgen 3, 7212 Korsvegen
Tlf. 993 20 191
E-post: terje.pedersen@transportarbeider.no

 


 

026 Jon SkogstadOrganisasjonsekretær

Jon Skogstad
Follostien 2, 733 Orkanger
Tlf. 920 78 200
E-post: jon.skogstad@transportarbeider.no
 

 

 

Kontorsekretær

Wenche Halvorsen
Tlf a. 73 87 66 10
E-post: wenche.halvorsen@transportarbeider.no
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok