Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Meklingsløsning i miljøsektoren hindret streik!

28.august 2016
OleEinar260514-small Løsning i meklingen på miljøoverenskomsten hindret streik i renovasjonsbransjen. Resultatet er totalt sett akseptabelt og er anbefalt av Bransjerådet for miljø i Norsk Transportarbeiderforbund.

Etter en utfordrende og komplisert mekling den 26. og 27. august 2016, kom partene frem til enighet i årets tariffoppgjør for ansatte som følger miljøoverenskomsten.

Vi har i oppnådd følgende resultat for denne avtalen i forbindelse med meklingen:

Vårt hovedkravet om at minstelønnssatsene skal øke i tråd med frontfaget er innfridd.

- Kompetansetilleggene økes
- Logestikkfagbrevet gir uttelling på 12 kroner timen
- Utvalgsarbeid for å drøfte begrepet maskinoperatør i dagens avtale, samt eventuelt nytt kompetansetillegg i forbindelse med C1 sertifikat
- Utvalgsarbeid som skal belyse de ansattes betingelser i forbindelse med anbud
- Forbedring av yrkeskompetansebilaget. (YKB)
- Rettigheter for lærlinger som ikke består fagprøven første gang
- Frontfagets bestemmelser om sykelønn, fag – etter og videreutdanning, samt tjenestepensjon
- Matpengesatsene øker i henhold til LO/NHO avtalen

Resultatet er anbefalt av Bransjerådet, som sier seg fornøyd med helheten i dette oppgjøret.

- Vi ser at det fortsatt er store utfordringer å løse i fremtiden med denne avtalen, men vi mener at resultatet denne gangen vil gjøre arbeidet lettere, uttaler Bransjerådet. 

Forhandlingsleder Ole Einar Adamsrød sier at meklingen var både utfordrende og komplisert.

- Jeg er fornøyd med at vi gjennom denne meklingen klarte å løse vanskelige spørsmål som gir håp for bransjens utvikling i årene fremmover. Totalt sett mener jeg vi har oppnådd mye når vi ser på helheten, og jeg vil på lik linje med Bransjerådet anbefale medleme og stemme ja i uravstemningen, avslutter Adamsrød.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok