Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Meklingsløsning i godsoppgjøret kom på overtid!

15.juni 2016
Veøy020614-small Etter to dager med mekling ble det oppnådd enighet mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Transport/Norges Lastebileier Forbund (NLF) på godsavtalene. Resultatet er anbefalt av Bransjerådet for gods og går nå til uravstemning blant våre medlemmer i godsbransjen.

- Meklingen ble intens og krevende, sier forhandlingsleder Morten Hagen. Vi er relativt fornøyd med resultatet sett opp i mot resultatet av årets frontfag og de kravene vi fremmet til dette oppgjøret. 

Resultatet ble:
- 5,8 % økning på laveste trinn i minstelønnssatsene.
- Generelt tillegg til alle på kroner 2,- fra 1.4.2016.
- Forbedring i bilaget om dekning av etterutdanningen (YKB).
- Frontfagets løsning på pensjon, sykelønn, 1. og 17. mai.
- Matpengesatsen økes til 82,50 kroner.
- Utvalgsarbeid i tariffperioden for å se på kompetanse i bransjen, samt lønnssystemet for langtransportsjåfører.

Resultatet er anbefalt av Bransjerådet Gods. Leder Chris Rudi Lind mener at resultatet som ble oppnådd, var det som var mulig å få til denne gangen. Bransjerådet oppfordrer alle å stemme JA i uravstemningen.

Detaljer om helheten av meklingsresultatet vil bli redegjort for i uravstemningsheftet som blir sendt ut i forbindelse med uravstemningen.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok