Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Mekling om ny Miljøavtale med NLF onsdag 8. februar

2.juni 2017
Onsdag 8 januar 2017 skal det være frivillig mekling mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Norges Lastebileier forbund (NLF). Ønske om å være part i en miljøoverenskomsten er tross alt et ønske som er kommet fra Norges Lastebileier Forbund og nå har de en mulighet til å få det innfridd dette, sier Forbundssekretær Ole Einar Adamsrød.

NTF rettet krav om tariffavtale for miljøbedrifter som er tilknyttet NLF  i 2015 og har det vært en lang prosess uten at partene har kommet til enighet om en landsomfattende overenskomst for miljøbedrifter. Etter at Den Faste Tvistenemd i 2016 fastslo at dette er tarifftomt rom og partene må fylle dette med en ny avtale for bransjen i NLF området. Vi har etter tidligere mekling fått påplass en bedrifts avtale med Veireno AS, som er på linje med Miljøavtalen NTF har med NHO. Veireno AS er NLF medlem.

NTF og NLF har høsten 2016 hatt flere forhandlingsmøter med positiv fremdrift, inntil NLF satte på bremsene og mente at godsavtalen som NTF er part i,  likevel kunne benyttes som miljøavtale. Dette er Den Faste Tviste nemd og NTF er uenige i.

Da forhandlingene brøt sammen ble parten derfor enige om å gjøre et siste forsøk i denne omgang med å bruke frivillig mekling.
Mekling mellom to hovedoppgjør er som oftest vanskelig, men vi er villige til å å forsøke og meklingen blir avhold onsdag 8 januar 2017 med oppstart kl. 10:00.

Skulle parten ikke komme til enighet, vil det ved neste krav om tariffavtale, være ny mulighet for å fremme krav om en landsomfattende miljøavtale i NLF.

- Det å starte på nytt igjen vil være en belastning for både bedrift og for medlemmer som kastes inn i en slik prosess. Dette kan vi unngå hvis vi kommer til enighet om en ny landsomfattende miljøoverenskomst mellom NTF og NLF som tar for seg dagens  og fremtidens utvikling i bransjen, sier Forbundssekretær Ole Einar Adamsrød. - Ønske om å være part i en miljøoverenskomsten er tross alt et ønske som er kommet fra Norges Lastebileier Forbund og nå har de en mulighet til å få det innfridd avslutter Forbundssekretær Adamsrød

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok