Nett-banner 950x173 72

Medlemskap for ungdom

27.oktober 2014

Elevmedlemskap

Elevmedlemskap er gratis og tilbys elever i videregående skole (allmenfaglig linje, handelsskole eller yrkesfag grunnkurs VK1 og 2, og folkehøgskoler).

I medlemskapet inngår medlemsbladet Transportarbeideren, rett til faglig veiledning knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, kursdeltakelse og LOfavørkort med rett til å tegne LOfavør forsikringer. Elever med arbeidsinntekt som overstiger inntektsgrensen for stipend i Statens Lånekasse, tilbys ordinært medlemskap.

I tillegg til elevmedlemskapet, tilbyr NTF et elevmedlemskap med utvidede rettigheter, dvs rett til juridisk bistand i lønns- og arbeidsvilkår. NTFs elevmedlemskap retter seg mot skoleelever under 18 år med bijobb innenfor forbundets organisasjonsområde. Dette omfatter i dag bare avisbud som betaler kr 25,- per måned i kontingent.

Ved innmelding må elever legge ved dokumentasjon som bekrefter studiested og studieretning.

Studenter

Studentmedlemskap tilbys studenter på universitets- og høgskolenivå. Minimumskravet for å kunne organisere seg er at studiet anses som hovedbeskjeftigelse, minimum 10 vekttall per år, og at inntektsgrensen følger Statens lånekasse for stipendandel. På innmeldingsskjemaet må studieretning og studiested bekreftes.

Kontingenten inkluderer rett til juridisk bistand i arbeidsforhold, forsikringer (se vilkår for studenter) og andre medlemsfordeler (fagblad, kursdeltakelse etc). Studenter uten arbeidsinntekt betaler en kontingent på kr 275,- per kvartal. Kontingenten inkluderer HELP advokatforsikring.

Ved innmelding må studenter legge ved dokumentasjon som bekrefter studiested og studieretning.

Lærlinger

Lærlinger tilbys et medlemskap som koster kr 100,- per år og som inkluderer alle rettigheter. I tillegg må lærlinger betale kr. 50,- per måned til HELP advokatforsikring.


 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok