Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Lønnsgarantiordning øker grossistlønna med fire prosent

20.februar 2017
Bjørn Anders 2016 Stort lønnshopp for lageransatte! Timelønna til lager-og transportarbeidere går opp med nesten åtte kroner.

Tekst og foto: Roy Ervin Solstad, LO Media

 
Den såkalte februarreguleringa sender timelønna for lager og transportarbeidere i blant annet Asko og Rema 1000 til over 213 kroner.

Det var i forbindelse med tariffoppgjøret i 2009 at arbeidgiverorganisasjonen Virke og Transportarbeiderforbundet ble enige om en lønnsgaranti som skulle regulere minstelønna for lagerarbeidere, transportarbeidere og operatører av mobile maskiner. Reguleringen tar utgangspunkt i lønnstatistikken til SSB for disse gruppene, og minstelønna justeres den 1. februar hvert år til 90 prosent av den gjennomsnittlige lønna inkludert bonuser og tillegg for uregelmessig arbeidstid.
 
Reguleringa fikk raskt navnet februarreguleringa, og det første året økte timelønna på 2,54 kroner. Året etter i 2011 fikk alle 5,29 kroner ekstra i timen, men siden det har februarreguleringa økt med fra 7,90 kroner til en foreløpig topp i 2016 med 9,83 kroner timen.
 
Åpner for lokale tillegg
I år viser SSB-statistikken at timelønna skal opp 7,92 kroner timen. Det er den minste kronemessige økningen siden 2012. I prosent utgjør det en lønnsvekst på 3,86 prosent, noe som er godt over den generelle prisstigningen de siste tolv månedene på 2,8 prosent. Totalt i kroner vil man i rent kronetillegg få snaut 15.500 kroner i året som følge av februarreguleringa, men minstelønnsjusteringa vil også påvirke de prosentvise ulempetilleggene i overenskomsten.

At årets tillegg er nesten to kroner mindre i timen enn for ett år siden, mener forbundssekretær Bjørn Anders Jonassen viser at situasjonen i bransjen er i ferd med å normalisere seg.
 
– Mange har nok hatt lønn som har ligget over minstelønna tidligere. Disse tallene kan tyde på at minstelønna har tatt igjen disse lokale lønningene. Samtidig håper jeg dette vil gi større mulighet til å få noe i lokale forhandlinger. De siste årene har februarreguleringa gjort det vanskelig, men nå går matvarebransjen så det suser, så der burde det være noe å hente for våre lokale tillitsvalgte. Ikke minst siden mange nok har budsjettert med høyere februarregulering enn det har blitt i år, sier Jonassen.
 
Ny kamp om reguleringa
De største bedriftene som er omfattet av lønnsgarantien er Asko, Apotek1-kjeden og Rema 1000, selv om sistnevnte har byttet arbeidsgiverorganisasjon fra Virke til NHO. Jonassen mener likevel at det er andre i bransjen som vil være mer fornøyd med en lavere februarregulering enn disse.
 
– Jeg regner med at mange vil synes også dette er høyt, men samtidig er det mindre enn mange har fryktet. Så dette vil nok bety mer for de mindre grossistene enn det vil gjøre for Asko, sier han.
Jonassen anslår at økningen fra 205,09 til 213,01 kroner per time vil omfatte mellom 6000 og 7000 ansatte. Han utelukker heller ikke at dette kan være den nest siste gangen man vil ha en februarregulering i det omfanget som i dag.
 
– Det blir helt sikkert en ny diskusjon om februarreguleringa i tariffoppgjøret våren 2018. Vi strakk ut en hånd også i fjor for å se på andre løsninger, siden både vi og Virke synes økningene har vært høyere enn det vi forestilte oss da den ble innført fra 2010. Men vi må få en løsning som er god for begge parter, ikke bare for den ene parten. Vi gir ikke bort februarreguleringa gratis, understreker Bjørn Anders Jonassen.
 
Reguleringa kommer for øvrig i tillegg til de justeringene som gjøres i tariffoppgjørene. I år vil Virke og NTF møtes til tarifforhandlinger 16. - 17. mars. Det kan eventuelt bli utsatt til 3. - 4. april om det blir mekling i frontfaget.
 
Tallene februarreguleringa for grossistoverenskomsten med NHO er ikke klare ennå.
 
Transportarbeideren har vært i kontakt med forhandlingssjef Bård Westbye i Virke. Han har lovet å komme med kommentarer til februarreguleringa i løpet av dagen. Saken vil da bli oppdatert.

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok