Nett-banner 950x173 72

L.K.A.B. Arbeiderforening

11.august 2016
Foreningen organiserer ansatte i LKAB i Narvik

Postboks 340, 8505 Narvik
Tlf. 95923966 - fax 76 92 38 77
E-post: lkabarbeiderforening@gmail.com
Bankgiro: 4520.30.24650


Leder

Truls Gundersen
Tlf. 90918128


 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok