Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Klart ja i uravstemningen for havneområdet

14.oktober 2016
Lars web Et stort flertall, 92,3 prosent, av de som stemte i uravstemningen for havneområdet sa ja til årets resultat for Rammeavtalen om fastlønn for losse- og lastearbeidere, Sør- og Nord-Norgeavtalen og Havneoverenskomsten. Resultatet fra årets oppgjør er dermed godkjent.

Det var variasjon i deltakelsen på de ulike tariffavtalene, men for alle avtaleområdene var det klart ja-flertall. Totalt ble det avgitt 194 stemmer, dvs. at 74,9 prosent av de stemmeberettigede avga stemme. 179 stemte ja, 13 stemte nei og 2 stemmer var blanke/ble forkasta.

Dette medfører at arbeidet i havnene videreføres i henhold til resultatet av meklingen.

- Vi tror at resultatet av meklingen gir et godt grunnlag for å styrke både losse- og lastearbeidernes posisjon i de norske havnene og sjøtransporten, sier forbundet leder Lars Johnsen i en kommentar. Vi håper også at avtalen også gir grunnlag for å løse de pågående konfliktene i havnene, ikke minst er tariffestinga av ILO-konvensjon 137 og den forsterka formuleringen om at arbeidet om bord ikke skal utføres av skipets mannskap, men av registrerte havnearbeider viktig for oss.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok