Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Invitasjon til Mangfold & Likeverd konferanse og kurs 20. – 22. oktober 2017

9.juni 2017
Forbundets Mangfold & likeverds utvalg inviterer foreningene til å melde på deltagere til Mangfold & Likeverd konferanse og kurs

Forbundets Mangfold & likeverds utvalg inviterer foreningene til å melde på deltagere til Mangfold & Likeverd konferanse og kurs, som vil bli avholdt i: 

 
NTF `s lokaler i Oslo fra fredag 20. – søndag 22. oktober 2017, 
oppstart fredag kl. 16:00 og avslutning med lunsj søndag kl. 13.00
 
På lørdag avholdes kurset "Rosa kompetanse arbeidsliv". Det handler om å snakke trygt om seksuell orientering og kjønn på arbeidsplassen. 
Det er FRI- Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold avholder dette for oss. 
 
På søndag vil M&L konferansen bli avholdt med blant annet valg og utarbeidelse av handlingsplaner.
 
Reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter AOF `s satser.
 
Frist for å melde på deltakere er fredag 22. september 2017
Ta kontakt med din forening!
 
Les mer her

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok