Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Ingen Miljøavtale mellom NLF og NTF

2.september 2017
OleEinar260514-small2 Mekling om ny Miljøavtale med NLF onsdag 8. februar, ga ingen løsning. Onsdag 8 januar 2017 ble det gjennomført frivillig mekling mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Meklingen førte ikke frem og etter 16 timer mekling innså partene med meklingsmannens hjelp at dette ikke fører frem til en Miljøavtale mellom NTF og NLF.

 

- Ønske om å være part i en miljøoverenskomsten er tross alt et ønske som er kommet fra Norges Lastebileier-Forbund og nå har de en mulighet til å få det innfridd dette, sier Forbundssekretær Ole Einar Adamsrød.

NTF er undrende til NLF sin holdning, når det praktisk talt er NLF som over flere år har ytrett ønske om en miljøavtale, som NTF på vegne av våre medlemmer ønsket å imøtekomme. NLF har siden første møte gitt et delt inntrykk at de ønsker men vil ikke ha avtalen  slik den er mellom NHO/NI og LO/NTF. Problemet i følge NLF er omfangsbestemmelsen som de vil ha innsnevret så mye at miljøavtalen ville vært en dårlig Godsavtale som vi ikke kunne akseptere, 
 
Et annet punkt for NLF var lønns forskjellen mellom Miljøavtalen og Godsavtalen det ble i følge NLF for dyrt og de vil ikke påføre deres medlemsbedrifter en urettmessig lønnsøkning, NTF finner dette urovekkende at ansatte i begge bransjene ligger under 165,15 øre pr. time, viser at det ikke føres lokale forhandlinger, eller de får ikke de sentrale tilleggen noe som er skremmende å vite.
 
- Det som nå skjer er at NTF må starte på nytt, der vi styrker og bygge klubber  for å ha en god plattform blant medlemmer ansatt i NLF bedrifter, å får vi rette nytt krav om miljøoverenskomst. Dette vil gi en stor belastning for  bedriften som blir berørt og ikke minst for medlemmer som kastes inn i en slik prosess. NLF ønsket ikke en løsning med å få en miljøavtale påplass, da får de ta på seg ansvaret for å dra sine medlemsbedrifter ut i en ny vanskelig prosess, sier Forbundssekretær Ole Einar Adamsrød.

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok