Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Hvert døgn passerer mer enn 3000 lastebiler grensa til Norge

11.oktober 2016
Mamma Mange av disse kommer fra Øst-Europa. Vi har i lang tid hatt en utfordring knyttet til informasjonsarbeidet rettet mot denne gruppen.

Vi vet at mange sjåfører møter kjøreforhold de ikke er vant med. Bilene er heller ikke bestandig like godt utstyrt med vinterdekk, kjettinger osv. som de burde være. Undersøkelser viser at de er tre ganger mer utsatt for ulykker sammenlignet med norske biler.
I tillegg vet vi at mange av dem har vært underbetalt og mange har heller ikke kjennskap til bestemmelsene om allmenngjøring av lønn som nå er innført både innen lastebil og turbuss.
Bransjeprogrammet for transport som er et trepartssamarbeid har blant annet jobbet mye med å finne ut hvordan vi skal nå denne yrkesgruppen med informasjon.
Til slutt fant vi ut at vi spør mamma.
I filmen får du se Lukasz Gorzynik og hans mor på en kjøretur i Norge. Lukasz er en erfaren trailersjåfør, men har heller ikke kjørt mye i Norge.
Vi håper denne filmen og nettsiden med informasjon på flere språk kan bidra til å gjøre hverdagen tryggere og bedre for trailersjåførene som kommer hit. Vi har alle et felles ansvar. Skaper vi tillit skaper vi trygghet – for alle

 

Se filmen "her"

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok