Nett-banner 950x173 72

Hålogaland Transportarbeiderforening

23.mai 2011
Hålogaland Transportarbeiderforening organiserer transportarbeidere i Nordre Nordland (Lofoten, Vesterålen og Ofoten) og i Sør-Troms

Boks 59, 8401 Sortland
Tlf. 76 12 45 92 - fax 76 12 45 93
E-post: haalogaland@transportarbeider.no
Bankgiro: 4580.11.37885
Nettside: www.ntf35.no


Leder

Roger Haagensen
Sigerfjordvn. 317, 8400 Sortland
Tlf. p. 905 17 999 - a. 76 12 45 92
E-post: roger.haagensen@transportarbeider.no

 

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok