Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Hever kontrakten med Veireno!

19.februar 2017
Ole einar web Oslo kommune overtar søppelhåndteringen fra mandag morgen, og sier at den ut byrådsperioden ikke vil bli satt ut på en ny anbudsrunde. Søndag ettermiddag innkalte Oslo kommune til pressekonferanse om søppelkaoset som har ridd hovedstaden som en mare siden selskapet Veireno overtok innsamling av husholdningsavfall 3. oktober i fjor.
 
Tekst og foto: Roy Ervin Solstad
 
Totalt har det kommet inn langt over 30.000 klager etter at Veireno overtok, og Arbeidstilsynet gikk denne uka til det skritt å politianmelde selskapet for brudd på arbeidsmiljøloven.
 
Burde ikke fått anbudet
Byrådsleder Raymond Johansen sier det har vært uakseptabelt omfang av problemer med Veireno.
 
– Vi har de siste ukene jobbet med å avvikle forholdet til Veireno, og de massive bruddene på arbeidsmiljøloven og arbeidstidsbestemmelsene har bare forsterker problemene. Dette byrådet har arvet en kontrakt fra det forrige byrådet som ikke var gjennomførbar. Veireno burde aldri levert inne dette anbudet, og kommunen burde aldri akseptert det, sa Johansen på dagens pressekonferanse.
 
Kommunen overtar
På pressekonferansen kom det også fram at Veireno denne uken ga Oslo kommune beskjed om at de var i en kritisk situasjon økonomisk, og at de ville begjære seg konkurs mandag 20. februar. Kommunen har i lengre tid jobbet med å komme seg ut av avtalen med Veireno, og Johansen sa at kommunen selv vil overta ansvaret for håndteringen med umiddelbar virkning.
 
– Det ble vurdert både ny anbudsrunde og hasteanbud på hele eller deler av anbudet, men med oppbudet til Veireno i morgen, tar kommunen over ansvaret for både driftsmateriellet og de omlag 170 ansatte. Det betyr at alt vil skje i kommunal regi fra og med i morgen, sa Johansen som passet på å rose de ansatte for at de har stått på for å få søppelet unna.
 
– Dette vil skape ro og sikre avfallshåndteringen, sa Johansen.
 
 
Ingen flere anbud
Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg la til at kommunen nå skulle sikre de ansattes rettigheter. Det inkluderer at de ansatte vil komme innunder Oslo kommunes pensjonsordning. Hun fortalte samtidig at kommunen ikke ville starte arbeidet med en ny anbudsrunde.
 
– Her har en privat aktør fått monopol på en samfunnskritisk oppgave, og vi kommer ikke til å sette avfallshåndteringen ut på anbud igjen i denne perioden, sa Lan Marie Berg.
 
Det betyr at søppelhåndteringen rekommunaliseres i Oslo. I hvert fall ut perioden.
 
NTF fornøyd
Ole Einar Adamsrød, forbundssekretær i Norsk Transportarbeiderforbund, synes signalene fra byrådet er gode.
 
– Det er poisitrivt at de har laget en ordning som ivaretar de ansatte. Samtidig vil vi opprettholde et lønnskrav for manglede betaling for overtid- og ubekvemstillegg. Om det skal gå til boet dersom Veireno går konkurs eller til Oslo kommune må avklares med LO juridiske, sier han.
 
Adamsrød er imidlertid svært spent på hva som skjer med Veireno i Vestfold.
 
– Veireno har bare ett organisasjonsnummer, så går de konkurs i Oslo, går de konkurs i Vestfold også. Det kan bety at 11 kommuner i Vestfold står uten renovasjon fra mandag morgen, avslutter Ole Einar Adamsrød.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok