Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Forhandlingsresultat på Overenskomst for Miljøvirksomheter

27.mai 2016
OleEinar260514-small Partene har i dag 26 mai 2016 forhandlet frem ny overenskomst for Miljøvirksomheter mellom LO/NTF og MEF.

Partene kom til enighet etter 10 timers forhandlinger, og forslag til endringene i avtalen sendes ut til uravstemning.

Kort oppsummert har vi fått følgende resultat.
• Minstelønn justeres opp med kr. 6,42.- ny sats blir 167,32.-
• Arbeidere under 18 år kr. 117,12.-
• Lavlønnstillegg til alle er kr. 2.-
• For ansatte med førerkort C1 får betalt kr 4.- for dette og legges under kompetansebestemmelsen
• Nytt bilag på YKB, ansatte skal avlønnes med timelønn når de tar kurset.
• Diett økes til kr. 82,50.-, Diett ved reise økes til 82,50.-
• Skiftbestemmelsene er endret.
• Det skal nedsettes et utvalg som skal arbeide med virksomhetsoverdragelse ved anbud, for å sikre ansattes lønns og arbeidsvilkår når ansatte må bytte arbeidsgiver som en følge av anbud.
• Det kan beregnes i lokale lønnsforhandlinger, en lønnsvekst på 1,1%,

Forslaget anbefales av bransjerådsleder Roy Olsen som deltok i forhandlingene sammen med representanter fra LO, Norsk Arbeidsmannsforbund, og Fellesforbundet.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok