Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Forhandlingsløsning på Taxioverenskomsten!

31.mai 2016
Dag-Einar Norsk Transportarbeiderforbund og Norges Taxiforbund ble gjennom forhandlinger tirsdag 31. mai enige om revisjon av Taxioverenskomsten.

Forhandlingene var krevende og mange spørsmål og krav ble drøftet mellom partene.

- Vi er relativt fornøyd med helheten i dette taxioppgjøret med bakgrunn i løsningen i frontfaget og de utfordringer taxibransjen sliter med, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen.

Oppgjøret er økonomisk sett innenfor rammen av frontfaget. Vi fikk også på plass frontfagets elementer i forhold til sykelønn og pensjon. En styrking av arbeidsavtalen hva gjelder garanti for tarifflønn kom også på plass.

Bransjerådet anbefalte løsningen og den blir nå sendt ut på uravsteming hos våre medlemmer i taxi, avslutter Sivertsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok