Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Forhandlingsbrudd på Oljeavtalen

25.mai 2016
OleEinar260514-small2 Etter å ha startet forhandlingene 24. mai 2016 klokken 12.00 ble det brudd i forhandlingene etter 9 timer, mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Industri. Partene kom ikke frem til en forhandlingsløsning og oppgjøret går nå til mekling.

Hovedkravene i årets oppgjør er knyttet til et løft av minstelønnssatsene, innen rammen som var fremforhandlet i frontfaget, samt et generelt tillegg.
Det var også rettet krav om kompetansetillegg for ansatte på depoter og terminaler, samt et lønnstillegg for ansatte uten fagbrev men med førerkort klasse C/CE

- Avstanden mellom oss og arbeidsgiverne var så stor at det ikke var noen hensikt i å fortsette forhandlingene, dermed var bruddet faktum klokken 21.00 tirsdag kveld, sier forhandligsleder Ole Einar Adamsrød

Oppgjøret går nå til mekling, tidspunktet for mekling er ikke fastsatt, men en streik kan tidligst starte ved arbeidstidens start 09. juni 2016.

Mer informasjon om meklingstidspunkt og en streik kommer, men vi ber medlemmer på overenskomsten om å forberede streik.

En eventuell streik vil kunne ramme bensinleveranser, drivstoffleveranser til (bunkring av) fly og skip, samt bensinstasjoner

Foreningene oppfordres til å kontakte klubber, enkeltmedlemmer for å gi bistand og støtte i streikeforberedelsene og også under en eventuell konflikt.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok