Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Forhandlinger miljøbedrifter i Norge!

15.juni 2016
OleEinar260514-small2 Torsdag 16. juni 2016 starter lønnsforhandlingene på miljøavtalen med Norsk Transportarbeiderforbund på den ene siden og NHO Transport/Norsk Industri på andre siden. Forhandlingene skal være avsluttet fredag 17. juni, hvis partene ikke kommer til enighet vil meklingsmannen bistand være nødvendig.

Avtalen har ikke hatt sentral lønnsøkning siden 2014. NTFs bransjeråd forventer derfor en vesentlig økning av minstelønnssatsen for at avtalen ikke skal bli hengende etter i forhold til lønnsutviklingen i samfunnet.

Tidspunkt for innslag for skifttillegg, samt økning av ubekvemstillegg er også krav som er viktig for bransjen, samt å få inn et nytt fagbrev.

- Det er også viktig for bransjen å få inn tekst som sikrer ansattes rettigheter når renovasjonskontrakter legges ut på anbud. Ansatte taper både lønn og ansiennitet i tillegg til andre lokalt avtalte goder ved anbud, sier forhandlingsleder Ole Einar Adamsrød.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok