Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Fare for streik på oljedepoter og flyplasser - Kan bli flykaos fra lørdag

23.juni 2016
OleEinar260514-small2 Ansatte som fyller drivstoff på flyene i både Bergen og Stavanger tas ut i streik fra lørdag morgen om partene ikke når enighet i mekling om ny oljeavtale.

Tekst: Roy Ervin Solstad

Oljeavtalen omfatter rundt 250 ansatte i Esso Norge, Gardermoen Fuelling Services, Vestkai, Smart Fuel og Bunker Oil. Det er selskaper som enten står for fylling av drivstoff på fly på de store flyplassene, eller jobber på oljedepoter rundt i landet.

En streik blant disse vil derfor ramme både flytrafikken og utkjøring av drivstoff til bensinstasjoner.

Vil verne Nordsjøen
I det første streikeuttaket vil flytrafikken i både Bergen og Stavanger rammes gjennom streik i Flytanking AS på flyplassene Flesland og Sola. I tillegg vil Smart Fuel sine avdelinger på Skjelnan i Tromsø og Lillesund i Haugesund.

Forhandlingsleder for Transportarbeiderforbundet, Ole Einar Adamsrød, frykter ikke tvungen lønnsnemnd til tross for at svært mye av helikoptertrafikken til og fra olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen har base i Bergen og Stavanger .

– Vi har varslet departementet at vi ikke vil berøre trafikken til Nordsjøen eller ambulanseflyging. Formelt sett må NHO søke om dispensasjon, men jeg håper arbeidsgiverne er såpass redelige at de gjør det, framfor å spekulere i en mulig tvungen lønnsnemnd, sier Adamsrød.

Håper på enighet
Arbeidsgiverne er i dette tilfelle arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri og NHO, mens Transportarbeiderforbundet og Parat sitter på arbeidstakersiden av bordet hos mekler Carl Petter Martinsen fra klokka ti torsdag formiddag. Det er en mekling Adamsrød både tror og håper skal føre til enighet.

– Uenigheten i forhandlingene gikk om de ansatte har krav på en økning i minstelønna tilsvarende ramma som den konkurranseutsatte industrien fikk. Vi mener at vi har det, men arbeidsgiverne sier nei. Så får vi se om mekleren vil skjære gjennom. Vi må minst ha frontfaget for at det ikke skal bli streik. En streik jeg håper vi klarer å unngå, understreker Ole Einar Adamsrød.

Meklingsfristen er klokka 24 natt til lørdag, og en streik vil eventuelt starte ved arbeidstidens start lørdag morgen. En opptrapping kan tidligst skje midt i neste uke.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok